Forsiden

Høringssvar fra Notodden kommune

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Vedtak i Notodden formannskap 3.12.2020, sak nr 47/2020:

Notodden kommune vil ikke anbefale at det innføres en godkjenningsordning for fritt brukervalg innen helse- og omsorgstjenester. En slik modell vil medføre økte kommunale kostnader, det vil kunne bidra til større forskjeller, kvaliteten vil kunne forringes, samordningen blir dårligere og tilbudet vil kunne bli mer fragmentert.

Se vedlagte saksframstilling til Formannskapet samt innspill fra Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Vedlegg