Forsiden

Høringssvar fra Larvik kommune

Dato: 26.11.2020

Svartype: Uten merknad

Larvik kommune.

Hovedutvalg for Helse, omsorg og mestring behandlet sak om forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i møtet 25. 11, Sak 039/20, med følgende vedtak:

Larvik kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg.