Høringssvar fra Strand Kajakk Klubb

Høringssvar forslag om oppheving av vannscooterforskriften fra Strand Kajakk Klubb

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

Strand Kajakk Klubb er svært bekymret for følgene av å oppheve vannscooterforskriften.  Ved å liberalisere disse reglene vil vannscooterkjøring med stor sannsynlighet bli en populær aktivitet i skjærgården utenfor Asker og Bærum.  Tettheten av fritidsbåter allerede svært høy i området og klubbens padlere opplever med jevne mellomrom farlige situasjoner.

Vi mener at vannscooterens ekstreme kraft, akselerasjon og fartspotensiale vil utgjøre en ekstra sikkerhetsrisiko for kajakkpadlere på fjorden. Manøvrerbarheten gjør at vannscooteren ofte kjøres med krappe svinger, i sirkler og med hyppige akselerasjoner. Denne aktiviteten er svært lite forenlig med padleres krav til gode treningsforhold og turpadleres ønske om avkobling i den vakre skjærgården utenfor Asker og Bærum. Vi er særlig bekymret for sikkerheten for barn og unge, og våre muligheter til å fortsette våre opplærings- og aktivitetstilbud til denne gruppen dersom vannarealene nær land åpnes for høyere fart nær land.

I Vestfjorden, innenfor øyene, er fartsgrensen 15 knop når man er mer enn 150 meter fra land. Denne fartsgrensen er det mange båtførere som ikke overholder og vi tviler dessverre på at vannscooterførere vil være noe særlig bedre. Vannscootere har en typisk topphastighet på mellom 40 og 60 knop. Ved kjøring i høye hastigheter kan en liten uoppmerksomhet bli fatal. De rimeligste modellene har verken revers eller mekanisme for hurtig nedbremsing.

Manglende krav til opplæring av de som skal føre så raske farkoster er også svært bekymringsfullt. Det eneste som kreves er å avlegge båtførerprøven. Det kan gjøres på nettet.

Av hensyn til sikkerheten for våre padlere og andre myke trafikanter på sjøen går Strand Kajakk klubb i mot opphevelse av vannscooterforskriften.  I tett befolkede områder med knappe sjøarealer er det allerede i dag stor trengsel. Da det er et mål at en større andel av befolkningen skal få tilgang til de nære sjøarealene med muligheter for å drive et aktivt miljøvennlig friluftsliv, kombinert med helsefremmende fysisk aktivitet, må vannarealene reguleres med hastigheter og tilgang som gjør det mulig å utøve et slikt friluftsliv som padling og annen ikke-motoriserte aktivitet.

Vedlegg