Høringssvar fra Det Calisotianske Consulat.

Høring om forslag om opphevelse av vannscooterforskriften.

Dato: 14.03.2017

Svartype: Med merknad

Dette er i utgangspunktet en forskrift som aldrig skulle vært innført.

Et vanngående fartøy er å betrakte som båt uansett hvordan det er konstruert.