Høringssvar fra Halden kommune

Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Det er levert en mindretallsanke til kommunestyret. Anken skal behandles i kommunestyret 20. april.

Vedlegg