Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Høring på vannskuter opphevelse.

Dato: 14.03.2017

Svartype: Med merknad

Jeg men at dette kan oppheves forbudet, og at en evt, kan sette restriksjoner for fart,og at det kanskje skal være på plasser der det ikke kommer i konflikt med folk som er på badestranden.