Høringssvar fra Larvik kommune

Uttalelse fra Larvik kommune på høring om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Larvik kommune har behandlet høringen politisk. Formannskapet fattet følgende vedtak:

"Larvik kommune slutter seg til forslaget om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende."

Saken ligger vedlagt.

Vedlegg