Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Høringssvar fra Ringerike kommune

Høring-opphevelse av vannscooterforskriften

Dato: 07.03.2017
Svartype: Med merknad

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om en opphevelse av vannscooterforskriften.

Saksprotokoll fra behandlingen i Ringerike kommunestyre vedlagt.

Vedlegg