Høringssvar fra Nærøyfjorden verneområdestyre

Utale til høyring av forslag om oppheving av vannscooterforskrifta

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Nærøyfjorden verneområdestyre viser til at det i dagens forskrift er forbod om bruk av vasskuter i verneområde. Nærøyfjorden verneområdestyre ynskjer at forbod mot vasskuter i verneområde vert vidareført.