Høringssvar fra Lillian Bøhmer

Ønsker ikke at vannscootere skal likestilles med båt

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Vi bor nær sjøen, og opplever mye støy og uvettig kjøring av vannscootere. En vannscooter blir ikke brukt hverken som et fremkomstmiddel fra A til B, transportmiddel eller for treningens del. Den er et leketøy, beregnet for høy fart og den lager mye støy. Dette kommer i stor konflikt med folk i småbåter, kajakker, badende og de som oppholder seg ved bryggen/ stranden. Vi opplever at førerene ikke forholder seg til reglene som gjelder pr i dag, hverken når det gjelder 400 m belte eller fartsgrenser, og frykter at situasjonen vil bli uholdbar hvis de skal likestilles med båt. Om sommeren ser vi flere ganger for dagen vannscootere som "flyr" gjennom sundet (som på det smaleste er 20 m bredt) i 40-50 knop. Utviklingen og antall vannscootere har økt og dette kan ikke fortsette. Vi er veldig bekymret for utviklingen, spesielt med tanke på at kontroll på sjøen nesten ikke eksisterer.