Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Høringssvar fra Motorklubben Trondhjem Racing

Høringssvar fra Motorklubben Trondhjem Racing

Dato: 22.03.2017
Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra Motorklubben Trondhjem Racing.

Vedlegg