Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Innspill til høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Jeg har med interesse fulgt vannscooterdebatten over flere år, og ser med oppgitthet at den begrunnelse og argumentasjon som svært ofte blir brukt for å forskjellsbehandle denne typen småbåt i forhold til andre typer FRITIDSbåter ikke har rot i virkeligheten.

Slik jeg ser det finnes intet gyldig argument som tilsier at det skal være nødvendig med ett sett regler for en type småbåt/fritidsbåt, fremfor andre båttyper. Følger man det eksisterende regelverk i forhold til avstand fra land og de fartsbestemmelser som gjelder for småbåter generellt, er det ingen gyldig grunn med rot i virkeligheten som tilsier at man må forskjellsbehandle båttypen vannscooter framfor andre typer småbåter, det være seg RIBer, skjærgårdsjeeper eller daycruisere.

For å trekke en parallell til landeveien: Man har ikke en type regler som f.eks gjelder motorsykler fremfor andre typer kjøretøy, feks. personbil. Fartsgrensen gjelder for dem begge. Ja, en motorsykkel kan akselerere raskt og føreren kan velge å bryte fartsgrensen, men det kan da vitterlig også føreren av en helt vanlig personbil gjøre (les RIB, Skjærgårdsjeep, Daycruiser, Powerboat...). Så lenge begge FØRERNE forholder seg til de fartsgrensene som er satt og opptrer aktsomt og viser hensyn, går ting som regel veldig greit. 

Her gjelder et viktig prinsipp: Likhet for loven!

Alternativet ville bli å regulere f.eks. at en type bil som f.eks. såkalte sportsbiler (hva er i så fall en sportsbil?) eller tohjulinger måtte forholde seg til å kjøre kun i bestemte områder/på bestemte veier, ha egne fartsgrenser osv. Det sier jo seg selv at et slikt system ville være fullstendig urimelig.

Konklusjon:
Så lenge man forholder seg til gjeldende regler og fartsbestemmelser i det eksisterende lovverket for båter herunder småbåter, så er det ingen grunn hverken utfra miljø eller sikkerhetshensyn å ha noe separat regelverk for en type småbåt fremfor en annen, det være seg RIB (Rigid Inflatable Boat), Skjærgårdsjeeper eller Daycruisere, bare for å ha nevnt noen få andre typer av FRITIDsbåter som i det alt vesentlige blir benyttet til fritid og rekreasjon. 

Og helt til slutt; dette med støy er motbevist utallige ganger. Moderne firetaktsmotorer har svært lave støynivå, og her er det ingen forskjell i forhold til andre firetakts innenbordsmotorer eller utenbordsmotorer (sistnevnte er forøvrig representert i mange tusen eksemplarer langs norskekysten i form av gamle totaktere med et helt annet lydbilde og det i negativ forstand. Noe som ikke minst også gjelder en hel del gamle dieselmotorer som det finnes svært mange av i den norske fritidsbåtflåten.

Når det gjelder utslipp kan det avslutningsvis nevnes at for markedslederen Sea-Doo (vannscooter) så (sitat): "the entire Sea-Doo lineup is CARB 3-STAR certified from the California Air Resource Board for ultra low emission". Hadde bare det også vært tilfelle for alle andre småbåter i dette landet....

Med vennlig hilsen,
Kajakkpadler og småbåteier