Høringssvar fra Harstad kommune

Høringssvar fra Harstad kommune

Dato: 26.01.2017

Svartype: Med merknad

Harstad formannskap behandlet på sitt møte den 24.januar 2017 i sak 2017/26, høringsdokument av 23.12.16 fra KMD vedr forsalg om opphevelse av vannscooterforskriften.

Vedlagt følger saksprotokoll (vedtak) i saka.

 

Vedlegg