Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Bystyret i Fredrikstad vedtok i kveld at Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften oversendes Klima- og miljødepartementet slik det fremkommer av vedlegg 1.

Uttalelsen ligger vedlagt.

Vedlegg