Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017
Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader i saken.