Høringssvar fra Vestkystparken

Uttale til høring om oppheving av vannscooterforskrivten fra Vestkystparken

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Styret i Vestkystparken (skjærgårdstjenesten på vestlandet) har valgt å støtte uttalelsen til høring om oppheving av vannscooterforskrivten fra Norsk friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforening m.f.. Uttalelsen er formalisert i innspill fra Den Norske Turistforening.

Styret valgte å støtte denne uttalelsen med 5 stemmer for, 2 imot og 2 ikke avgitt stemmer.