Høringssvar fra Modum kommune

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften - høringssvar fra Modum kommune

Dato: 08.03.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Modum kommune behandlet høringsforslaget i møte 6.3.2017 og fattet med 8 mot 3 stemmer følgende vedtak:

Modum kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften.