Høringssvar fra R.Jacobsen AS

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

R.Jacobsen AS støtter Klima- og miljødepartementet (KMD) sitt forslag om å oppheve vannscooterforskriften.