Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 27.02.2017

Svartype: Med merknad

Øvre Eiker kommunestyre behandlet høringen i møtet 22.2.2017. Følgende vedtak ble gjort: "Vannscooterforskriften av 01.07.2013 oppheves.

Begrunnelse: Ved å behandle vannscooter og lignende som båt, vil den bli dekt av andre  lovverk bl.a. småbåtloven, motorferdselloven og plan- og bygningsloven."

Vedtaket ble gjort med 19 mot 18 stemmer. Mindretallet stemte for rådmannens anbefaling om å be departementet om å beholde en nasjonal forskrift for bruk av vannscooter.