Høringssvar fra Verven Vel

Verven Vel går imot dette forslaget!

Dato: 22.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra: Verven Vel, 3474 Åros

Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende til høring med frist: 23.03.2017 

 

Verven Vel er en sammenslutning av beboere i Åros/Røyken Kommune i Buskerud fylke. Vi bor ved munningen av Åroselva og langs Oslofjorden sørover. Her har vi bl.a. en småbåthavn og en populær badestrand. Området her brukes også til padling med kajakk og kano. I elvemunningen og på småøyene utenfor finnes det et rikt og variert fugleliv. 

Før de nugjeldende forskrifter ble vedtatt i 2013 hadde vi dessverre mange negative opplevelser med støyende vannscootere.  Vi har vært vitner til mye uvettig og hensynsløs vannscooterkjøring. Vi er sjokkert over at regjeringen vil oppheve disse regler som nå har fungert så bra i ca 3 år.

 Verven Vel går imot dette forslaget!

Som begrunnelsen viser vi også til argumentene i uttalelsen fra Oslofjordens Friluftsråd og 17 andre foreninger (se: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Atte-grunner-til-at-regjeringen-IKKE-burde-tillate-mer-vannscooter-kjoring--18-friluftsorganisasjoner-612799b.html).

 Vi støtter fullt og helt opp om argumentene som er fremmet i denne uttalelsen.

Vi oppfordrer regjeringen til å trekke forslaget sitt!

Vedlegg