Høringssvar fra Johnny Sætre

På lik linje med fritidsbåter

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

 Jeg mener at Vannscotere bør få kjøre på lik linje med fritidsbåter. Det er mange fritidsbåter som kan kjøre i høy fart, så det er ikke noe forskjell på det. Det er holdninger og felles regler som må jobbes med som tidligere.