Høringssvar fra Nannestad kommune Aasheim, Lillian

Høringsuttalelse fra Nannestad kommune

Dato: 09.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Nannestad kommune som er behandlet i Klima- og miljøutvalget i møte 07.02.17.

Vedlegg