Høringssvar fra Holtane Vel- og Båtforening

Høringsforslag om vannscoterforskriften

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

Holtane Vel- og Båtforening ønsker ikke å støtte forslaget til høring om nye vannscoterforskrifter :

  • Nei til motorcross i strandsonen
  • Nei til stor fart på kryss og tvers med unødig og plagsom støy, tett på Nasjonalparken hvor det er totalforbud.
  • Nei til organisert utsetting av vannscootere på Tjøme og ellers i norsk skjærgård.
  • Nei til å tilrettelegge for et eldorado for støyende og vill motorlek.
  • Gjeldende regler er fornuftige og ivaretar sikkerhet på sjøen, noe det nye forslaget etter vår mening utfordrer til det uforsvarlige.