Høringssvar fra Oddleif Hatlem

Oppheving av vannscooterforskriften ønskes velkommen

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

En oppheving av vannscooterforskriften er viktig av flere årsaker. For meg står likebehandling, sikkerhet og mulighet for nærings- og reiselivsutvikling sentralt.

Jeg er 50 år og kommer fra en kommune på kysten av Sogn og Fjordane, der jeg bokstavelig talt vokste opp på bryggekanten. Nærheten til sjøen har alltid vært viktig for meg, og jeg har hele livet brukt sjøen mye, både til fisking, dykking, vannsport, bading og ferieturer og har hatt stor glede av det. Jeg har siden jeg var barn hatt ulike båter, driver i dag et båtutleiefirma på Vestlandet sammen med min fetter, og kjøpte for to år siden min første vannscooter privat som vi har brukt både på Vestlandet, i Oslofjorden og i Vestfolds skjærgård. 

En vannscooter er svært godt egnet til rekreasjon, både til turkjøring og vannsport. Jeg og min familie skulle gjerne ha brukt den mer til turer, men opplever at det tar svært lang tid å bruke vannscooteren til dette sammenlignet med en båt. I tillegg må vi kjøre langt ut fra land, noe som i seg selv er risikofylt. For å komme fra fastlandet til hytta vår Vestlandet, må vi gjennom et smalt sund. Dette er et område med svært få fastboende og hytter, og der det er svært liten båttraffikk. Med dagens regelverk må jeg først kjøre i 5 knop et langt stykke, mens båter suser forbi. Når jeg kommer ut i åpent farvann, må jeg først kjøre 400 meter ut fra land før jeg kan kjøre raskere enn 5 knop. Øya er nemlig så stor at det per i dag ikke er lov å kjøre nærmere enn 400 meter hvis jeg vil kjøre raskere enn 5 knop. Båtene kan imidlertid kjøre relativt nær land med en helt annen fart. Dette er både et uoversiktlig regelverk, en urimelig forskjellsbehandling, og ikke minst en stor risikofaktor for de som kjører vannscooteren. I Oslofjorden og Sandefjordsfjorden kommer i tillegg ferjetraffikken som en stor risikofaktor. Vi må jo omtrent midtfjords før vi har lov til å gi litt gass...

Jeg har lært å ha respekt for både miljøet, naturen, livet i havet, andre på sjøen og folk langs land. For meg er det en selvfølge å ta like mye hensyn til dette når jeg kjører vannscooter som når jeg kjører båt. De som ikke respekterer dette må det reageres mot, uavhengig av om de kjører båt eller vannscooter. En oppheving av forskriften vil ha som konsekvens at vi får større grad av likebehandling (noen kommuner vil velge å stenge ute vannscootere), det blir tryggere å kjøre vannscooter, og ikke minst det vil bli betydelig mer "normal" turkjøring enn det er i dag.

Til slutt litt om nærings- og reislivsutvikling. Etter min oppfatning kan aktiviteter med utgangspunkt i vannscootere være et svært godt supplement til andre reiselivsaktiviteter som feks matopplevelser, fiske, fjellturer og windsurfing. For mange reiselivsaktører langs vår langstrakte kyst, er et bredt aktivitetstilbud viktig for å skape et stort nok kundegrunnlag til å overleve og kanskje skape en ny arbeidsplass eller to. Det å feks kunne tilby "vannscootersafari" med guide i 10 - 15 knop (nøkkelen kan faktisk  programmeres til maks fart), er per i dag i praksis ikke mulig på grunn av regelverket. Turen tar svært lang tid pga 5 knop, farled, 400 meter, osv.  Å kjøre turister i 50 - 60 knop i trange fjorder med RIB, er derimot fullt lovlig. Forstå det den som kan! Regjeringens forslag vil oppheve denne forskjellsbehandlingen, og bidra til at flere reiselivsbedrifter langs kysten kan overleve.

Jeg støtter med andre ord fullt ut regjeringens forslag. Sunn fornuft tilsier at det bør vedtas, og med sunn fornuft i bruken av både båt og vannscooter, så kan vår fantastiske kyst og mange fjorder i fremtiden gi både fastboende og turister mange flotte opplevelser!