Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Høring - forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvaret framgår av vedlagte vedtaksbrev fra Porsgrunn kommune

Vedlegg