Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Høringssvar fra Arild skappel

Dato: 21.02.2017
Svartype: Med merknad

Vi ønsker ikke vannscooterkjøring innenfor 400 m belte. Har erfart det i Danmark. Det virket som en motorsykkel i stor fart nær de badende så nær strandsonen. En vannscooter kan ikke sammenlignes med en båt!!svært farlige situasjoner kan oppstå.