Høringssvar fra Hovedredningssentralen Sør-Norge

Høring oppheving av Vannscooterforskriften

Dato: 25.01.2017

Svartype: Med merknad

På side 3 står det at Miljødirektoratet mener at det bør vurderes å innføre registreringsplikt  for vannscootere.

HRS støtter dette forslaget. Til liks med fritidsbåter (ikke registreringspliktige) er rask ID av mindre fartøyer veldig viktig for HRS, i forbindelse med redningsaksjoner.

Mvh

Hans G. Christensen

POU-inspektør HRS Sør-Norge

pou@jrcc-stavanger.no