Høringssvar fra Forbundet KYSTEN

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Forbundet KYSTEN går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med andre motorbåter ut fra miljøhensyn, særlig fare for ulykker, økt støy, forstyrring av fugleliv og fortrenging av friluftsliv.

Forbundet KYSTEN er en kulturvern- og friluftslivsorganisasjon som arbeider for vern av norsk kystkultur. Organisasjonen har ca. 10.500 medlemmer fordelt på 126 kystlag langs hele kysten. Forbundet KYSTEN arbeider for å fremme det enkle friluftsliv i strandsonen og samarbeider med DNT, Friluftsrådenes landsforbund og Norsk Fyrhistorisk Forening om utviklingen av kystled. Gjennom Kystled ønsker vi å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for alle, og et vidt spekter av bygninger med tilhørende småbåter leies ut til en rimelig penge. 

 Forbundet KYSTEN jobber aktivt for at flere barn og unge skal bli glade i å ro og seile, og vi kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at skjærgården blir et farlig sted å ferdes. Vi mener at det er lite forenlig med motorisert ferdsel i stor fart nær land slik vi oppfatter at kjøring med vannscooter fort kan bli.

Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som seiler, ror, padler eller bader.