Høringssvar fra Asker kommune

Asker kommunes høringssvar

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Med forbehold om formannskapets vedtak i møte 28. mars 2017, avgir Asker kommune, gjennom vedtak i komité for teknikk, kultur og fritids møte 23.03.2017, følgende uttalelse:

1. Asker kommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag om å fjerne vannscooterforskriften.

2. Asker kommune støtter forslaget om endring av forskrift av 2.november 2012 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

Saksfremlegg ligger vedlagt.

 

Vedlegg