Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune - Forslag om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger fylkesrådmannens instilling til forslag om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende.

Vedtak blir oversendt etter behandling i fylkesutvalget 28/3-17.

 

Vedlegg