Høringssvar fra Horten kommune

Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving. Høringssvar fra Horten kommune.

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

Horten kommune støtter ikke Klima- og miljødepartementet sitt forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende av følgende grunner:

  1. Miljøhensyn, særlig forstyrrelse av fuglelivet, økt støy og konflikter med friluftsliv.
  2. En rekke forskjellige restriksjoner som skal sikre at lokale interessert blir ivaretatt kan føre til et regelverk som er vanskeligere for brukerne å forholde seg til og ytterligere problematisk å håndheve.

Horten kommune ber om at det videreføres et nasjonalt regelverk med forbudsområder, men det bør gjøres endringer som bedre ivaretar sikkerheten til vannscooterføreren.

Vedlegg