Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 18.03.2017

Svartype: Med merknad

Veldig gøy å se det store engasjementet rundt denne saken, ønsker derfor å komme med noen synspunkter rundt dette mange mener er "unødvendig støy, fart og om bruken av vannscooter er nødvendig".

Veldig mange oppholder seg langs kysten i sommerperioden og det er fult forståelig at det blir interessekonflikter med så mange forskjellige mennesker og interesser i Norges langstrakte land.

Det jeg reagerer på er kommentarene om høy støykilde, høy fart og uvettig bruk.

Det finnes alltid noen som ikke følger regelverk ved bruk av kjøretøy/fartøy som: "bil, motorsykkel, båt, vannscooter og andre motorisertekjøretøy". Derfor flott at lover er til slik at det blir konsekvenser av lovbrudd.

Vannscooter som støykilde er ikke lenger et problem som for endel år tilbake, støy fra vannscootere som er av nyere modeller bråker mindre eller like lite som båter med påhengsmotor - det har vært en utvikling på lik linje med alt annet som blir produsert av kjøretøy.

Når det gjelder fart er det kun sjåføren som bestemmer hvordan kjøretøyet skal brukes, det er like sjenerende om en speedbåt, vannscooter eller en stor båt kommer i høy fart langs land. Fordelen ved en vannscooter kontra båt er bølgene denne skaper er minimale i samme fart som større båter.

Mange er redde for flere ulykker ved vannscooter i høy fart, båter i høy fart er en større risiko - de aller fleste vannscootere kommer idag med brems, som gjør at denne kan stoppe på svært kort avstand ifht andre fartøy på vannet.  Dette gjør vannscootere sikrere enn mange andre båter på vannet, samtidig som fartøyet er mindre og man har lettere oversikt over forholdene da det er ikke "bau" som løftes på lik linje med en båt. Bare bølgene til en større båt kan jo gjøre skade på bryggeanlegg langs kysten.

Bruken av vannscooter er like forskjellig som bruken av båt, kun sjåføren som velger hva fartøyet kan brukes til - alt fra fisking, tur, transport til fornøyelseskjøring som noen kaller det. 

Det er alltid noen som ikke klarer å følge regelverket, om dette er en speedbåt, jolle, vannscooter eller yacht. Ikke la dette være et argument spesielt kun for vannscootere, dette gjelder alle.

Et regelverk som burde bli vurdert å ta opp er å øke avstanden fra land til maks fem knop fra 100m til 200m for båt, dette er en vinn-vinn situasjon for alle langs kysten. Og vannscooteren er ikke lenger i et faremoment ifht store båter og skip som kan holde høyere fart i skipsleier som kan skape farlige situasjoner.

La vannscooter bli likestilt med båt, da dette er en båt på lik linje som alle andre fartøy på vannet.

Håper at likestillingen av vannscooter fører til at flere åpner øynene og ser at vannscooter kan brukes til akkurat det samme som en: jolle, småbåt og større båt - og skape et samspill langs kysten slik at alle har en mulighet til å benytte seg av den samme kysten uten interessekonflikter og ulykker.

God sommer.