Høringssvar fra Sydhavna Vel, Havna, Tjøme

Nei til oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 24.02.2017

Svartype: Med merknad

Styret i Sydhavna Vel, Havna, Tjøme går enstemmig imot forslaget om oppheving av vannscooterforskriften og sier:

  • Nei til motorcross i strandsonen
  • Nei til stor fart på kryss og tvers med unødig og plagsom støy, vi er tross alt tett på Nasjonalparken hvor det er totalforbud
  • Nei til organisert utsetting av vannscootere
  • Skal vi akseptere at folkekjære kystleder i ytre Oslofjord kan bli et eldorado for støyende og vill motorlek?
  • La ikke et mindretalls særinteresser diktere folkeflertallet
  • La oss ikke gå baklengs inn i fremtiden; det finnes tross alt noen fornuftige regler.