Høringssvar fra Bjørn Erik Sørli

Ferdsel på vann.

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

jeg mener at Vannscooter kjøring skal tillates på samme steder som motorbåt kan brukes og med det samme regelverket for alle som ferdes på vannet med gjeldende fartsbegrensninger.