Høringssvar fra Stig Madsen

Støtter innstillingen om oppheving av særegen vannscooterforskrift.

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Dette er et stort skritt i riktig retning. Med sidestilling av vannscooter og småbåter vil det være mye enklere  å forholde seg til lover og regler som til en hver tid er gjeldene for alle båttyper definert av småbåt loven.

Vi vil også slippe en opphopning av scootere på de få og små områdene som det er lov til å kjøre scooter på i dag.  

Det vil også kunne bli lettere å bruke scooteren fullt ut til turkjøring som den er utmerket til, men som I dag er det så begrenset at det blir vanskelig å kunne kjøre uten å være sikker på om man bryter loven eller ikke. 

Vi har også en cabincruiser som brukes flittig hver eneste helg fra april til oktober, å jeg kan ikke si at vannscooter er mer sjenerende en små gummibåter med påhengsmotorer.

Å ha en sånn forskjellsbehandling av kjøretøy som det er i dag er ikke riktig å det gjør at flere blir lovbrytere uten å faktisk være klar over det.

Det finnes i dag fler 8-10 fot gummibåter med samme motor og vannjett som blir det samme som vannscooter å som er pr definisjon lovlig å kjøre med.

Ønsker forenkling og sidestilling av regler velkommen :)

 

Stig Madsen