Høringssvar fra Ski Frp

Enig med FrP

Dato: 19.03.2017

Svartype: Uten merknad

Ski FrP Stiller seg bak disse forslagene og sier seg enig i FrP sine forslag til høringssvar.