Høringssvar fra Utsira Kommune

Høringsuttale fra Utsira Kommune - formannskap sak 11/17

Dato: 16.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlagt saksframlegg

Vedlegg