Høringssvar fra Departementens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Dato: 03.05.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Vedlegg