Forsiden

Høringssvar fra Morten Døhl

Høringssvar tillegg for messenger tjenester

Dato: 13.04.2018

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å komme med et ønske om tillegg til pkt 2, 3 og 4.

Pr i dag er det noen som bruker data SIM i nettbrett og mobiltelefoner i tillegg til WiFi. Disse enhetene kan ikke ringe opp telefonnummer, men kommuniserer over IP til endepunkt. Denne trenden tror jeg vil øke i omfang fordi det er mindre kostnader med et "tvilling" SIM tilhørende et mobilabonnement enn å opprette et nytt mobilabonnement. Man benytter da f.eks Facebook messenger til å ringe og sende meldinger.

Pr i dag er det ikke mulig å ringe AMK via Facebook Messenger, Skype, WhatsApp mm

Disse tjenestene kan posisjoneres iht høringen.

Det bør være et tillegg for hørselshemmede og andre å kunne kommunisere over disse tjenestene til AMK.

 

mvh

Morten Døhl

Kitdalsveien 796

9046 Oteren