Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5 sifrede nummer

Dato: 23.05.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.