Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Høringsinnspill til høring om forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Dato: 23.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg