Høringssvar fra Norsk Brannbefals Landsforbund

Høringssvar fra NBLF

Dato: 16.04.2018

Svartype: Med merknad
Det er med glede at AML nå snart kan bli en realitet også i Norge. Det finnes mange eksempler fra andre land hvor AML har virket en stund at det har hatt positiv betydning for utfallet for nødstilte. Det finnes også eksempler på at AML har reddet liv. Det er også veldig bra med SMS/MMS for hørselshemmede. Det beste hadde vært om SMS og MMS hadde blitt tilgjengelig for alle. Det er tilfeller hvor det er aktuelt å kunne melde til en nødsentral uten å lage lyd (prate). Kanskje man må holde seg skjult eller at man rett og slett ikke klarer å prate pga skade eller frykt. Håper SMS og MMS blir allment tilgjengelig. På sikt så bør også andre internett baserte kommunikasjonsformer som Messenger, WhatsApp, Skype og lignende bli tilgjengelig for nødmeldinger.