Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringssvar - høring av forslag til endring i ekomregelverket mv.

Dato: 23.05.2018

Svartype: Med merknad

Hei,

FFO støtter forslagene i høringsnotatet.

Vennlig hilsen

FFO

Cato Lie

Seniorrådgiver