Høringssvar fra May

Dato: 30.09.2021

Jeg sier et klart nei til denne overvåkingen som strider mot Personvernet.