Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 617311

Dato: 01.10.2021

Jeg er ikke enig at det skal gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).