Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 21.09.2021

Viser til selvbestemmelsesrett innen medisin betyr frihet til å treffe valg av betydning for eget liv og egen helse.Det er det enkelte pasient som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som tilbys.Pasientens selvbestemmelsesrett er også betegnet som pasientautonomi.