Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425242

Dato: 30.09.2021

Overvåkning er en uting. Slike data kan nyttes til å diskriminere mot en gruppe mennesker. Jeg er totalt imot å lagre opplysinger som dette.