Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 751247

Dato: 01.10.2021

Influensa er ingen pandemi, så jeg ser ingen annen grunn til å innføre dette forslaget enn at det blir et middel til kontroll og på nytt å kunne stenge samfunnet ned. Dette er politikk og har ingenting med helse å gjøre.

Jeg opplever forslaget som umoralsk og krenkende overfor befolkningen. Jeg er helt i mot det!