Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433252

Dato: 30.09.2021

Jeg vil ikke at det skal gis adgang til å lagre prøvesvar for sesonginfluensa!