Høringssvar fra Jørn Petter Aronsen

Dato: 01.10.2021

Helt klart NEI til dette forslaget fordi det gir adgang til tiltak som er langt skadeligere enn bl.a. influensa gir. Covidbekjempelsen har vist oss at myndighetene ikke er til å stole på når det gjelder gjennomsiktighet, da tenker jeg spesielt på tekst-kommunikasjonen som gikk mellom de involverte myndighetspersonene som automatisk ble slettet og hemmelighold i 60 år av store/viktige deler av koronakommisjonens rapport. Skadene forøvrig som følge av drakoniske og diktatoriske tiltak er enda ikke kartlagt, det ser ut til at stemmene mot tiltakene blir kneblet og sensurert i større og større grad og dette ligner slutten på det lille som er igjen av demokratiet. Det ser ut som om flere Norske lover og internasjonale lover som skal gå forran andre lover, er brutt under dekke av smittevernloven.